Satıs Prosedürü

GİRİŞ : Türkiye’de gayrimenkul satın alma işlemleri oldukça kolaydır. Gerekli prosedürü yerine getiren herkes kendi adına gayrimenkul satın alabilir.

A) SÖZLEŞME

Alıcı ile satıcı arasında, satışa konu olan gayrimenkulü ve alım-satım koşullarını açık ve anlaşılır bir biçimde tanımlayan bir satış vaadi sözleşmesi ile satın alma prosedürü başlatılır.

İnşaatı süren konutlar için inşaatın temel etaplarının tamamlanma sürecine uygun olarak bir ödeme planı karşılıklı anlaşma ile yapılır. Tapu devri ile birlikte ödemeler tamamlanır ve anahtar teslimi ile de sözleşmenin gerekleri yerine getirilmiş olur.

B) TAPU TRANSFERİ

Satışa uygunluk izni alındıktan sonra tapunun alıcının adına kaydını yapmak ve tüm evrak işlemlerini bitirmek üzere alıcı tarafından bir avukat atanabilir ya da noter vasıtası ile vekalet vererek 3. Şahıslar yetkilendirilebilir. Dilerse alıcı gerekli işlemleri kendi takip edebilir.

Bu konuda deneyimli Delta Gayrimenkul danışmanlarımız her türlü işlemin hazırlanması ve takibinde alıcıya yardımcı olacaktır.

C) TAPU DEVİR İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Satıcı:

 • Tapu veya Fotokopisi
 • 2 Fotoğraf
 • Deprem Sigorta Poliçesi
 • Nüfus Cüzdanı ve 1 Fotokopisi
 • TC Kimlik No
 • Vergi Kimlik Kartı
 • Emlak Vergi Makbuzları
 • İkametgah Adresleri
 • İletişim bilgileri
 • Tapu devri için görevli personele verilen vekaletname

b) Alıcı:

 • 2 Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı ve 1 Fotokopisi
 • TC Kimlik No
 • Vergi Kimlik Kartı
 • İkametgah
 • İletişim Bilgileri
 • Gerek Duyulursa Tapu Devri İşlemleri İçin Vekaletname

D) BANKA KREDİSİ KULLANILACAKSA EĞER GEREKLİ EVRAKLAR

a) Gerçek kişiler:

 • Nüfus Cüzdanı ve 1 Fotokopisi
 • İmza Sirküleri (Noter'den)
 • İkametgah
 • Elektrik ve Su Faturası
 • Maaş Bordosu (Gelir Açıklayıcı Belge)
 • Varsa Kredi Kartı Extresi
 • Satın Alınacak Gayrimenkulün Tapu Fotokopisi ve Açık Adresi
 • Aynı Zamanda Kefilden de Aynı Belgeler İstenir

b) Tüzel kişiler:

 • Nüfus Cüzdanı ve 1 Fotokopisi
 • İmza Sirküleri (Noter'den)
 • İkametgah
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve En Son)
 • Son 3 Yıllık SMM Onaylı Bilanço ve K/2 Tablosu
 • Satın Alınacak Gayrimenkulün Açık Adresi ve Tapu Fotokopisi

Emlak Satış Prosedürü

07.08.2015

Etikerler :
Satis Prosedurleri , Emlak Satis Prosedurleri , Arsa Satis Prosedurleri , Daire Satis Prosedurleri , Dükkan Satis Prosedurleri Arsa Devir İşlemleri